Thứ năm, ngày 13 tháng 06 năm 2024
Cập nhật lúc: 24/04/2024

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ EAKLY LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2024-2029

Ngày 23/4/2024, tại hội trường Nhà Văn hoá xã Eakly, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Eakly đã thành công tốt đẹp với sự tham dự của 108 biểu chính thức đại diện cho cán bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Bá Cẩn, đ/c Nguyễn Viết Hải - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; đ/c Nguyễn Văn Hà - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã Eakly; cùng các đ/c lãnh đạo thường trực Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân xã, các đ/c đại diện các ban, ngành đoàn thể xã, các đơn vị trường học, đại diện các chi bộ, Ban tự quản, các công ty, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn xã và đại diện các lãnh đạo qua các thời kỳ.

MT14MT13

 

MT12

MT11

(Đại biểu tham dự Đại Hội)

Đại Hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Eakly lần thứ VII, tiến tới Đại Hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 -2029 là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại Hội lần thứ XIII của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức mới.

MT2

MT3

MT5

MT7

MT1

(Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại Hội)

MT8

MT9

( Nghi lễ chào cờ Đại Hội)

MT18

(Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại Hội)

MT17

(Bà Nguyễn Thị Hòa - Thay mặt đoàn Chủ tịch xã thông qua chương trình Đại Hội)

MT15

(Ông Trần Quang Thắng - Chủ tịch UBMTTQVN xã khóa VI khai mạc Đại Hội)

MT21

MT23

MT24

(Bà H Nguyệt Niê -Phó Bí thư Đoàn thanh niên xã đại diện Đoàn đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân lên phát biểu chào mừng và tặng hoa Đại Hội)

MT43

MT26

 

MT25

MT42

MT28

(Đảng ủy - HĐND - UBND xã, các Đoàn thể, các đơn vị xã

bạn, Krông Buk, xã Vụ Bổn, Eakuăng, các công ty, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn xã tặng hoa chúc mừng Đại Hội)

Nhiệm kỳ 2019 - 2024 MTTQ xã Eakly đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại Hội MTTQ cấp trên và Nghị quyết nhiệm kỳ 2019 - 2024. Phát huy vai trò vận động, tập hợp, đoàn kết, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh và tăng cường các hoạt động đối ngoại Nhân dân; đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ cũng như nội dung và phương thức hoạt động, được Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân ghi nhận;

Chương trình vận động chăm lo giúp đỡ cho người nghèo tiếp tục nhận được sự quan tâm hưởng ứng của toàn xã hội. Phương thức vận động, giúp đỡ có nhiều đổi mới, trong đó Ủy ban MTTQ xã vừa vận động các nguồn lực vào Quỹ vì người nghèo vừa hướng dẫn, kết nối để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trực tiếp triển khai giúp đỡ cho người nghèo; Mặt trận chủ trì triển khai phong trào để mỗi đoàn thể chính trị - xã hội nhận giúp đỡ các hộ gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững theo địa chỉ cụ thể như: Hội phụ nữ có mô hình sinh kế giúp hộ nghèo thoát nghèo; 

Trong 5 năm qua, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, hằng năm Mặt trận chủ trì phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” qua đó kêu gọi, khơi dậy những tấm lòng nhân ái, nhiều nghĩa cử cao đẹp chung tay giúp đỡ người nghèo. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã triển khai vận động xây dựng Quỹ vì người nghèo đến 100% khu dân cư, được Nhân dân đồng tình ủng hộ, đã có hàng nghìn lượt tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ quỹ 30.000đ/hộ, với tổng số tiền ủng hộ trong nhiệm kỳ 526.000.000đ. Đã hỗ trợ các hộ nghèo làm nhà Đại đoàn kết 8 nhà với số tiền 270.000.000 , sửa chữa 09 nhà hộ nghèo trị giá 80.000.000đ, ngoài ra còn hỗ trợ cho hộ cận nghèo, cận nghèo nhân dịp tết, các ngày lễ lớn, hỗ trợ khám chữa khám chữa bệnh cho 18 trường hợp với số tiền 63.000.000đ.

Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền đạt nhiều kết quả. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được quan tâm. Ban công tác mặt trận thôn, buôn được củng cố; công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác MTTQ từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Với những kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ xã hàng năm đều được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

MT29

(Bà Vũ Thị Vân - Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Trình bày Dự thảo Báo cáo

Tổng kết nhiệm kỳ 2019 – 2024 chương trình hành động của nhiệm kỳ 2024 – 2029)

Tại Đại hội, các đại biểu  đã nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức hoạt động ủa UBMTTQVN xã trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 đồng thời tập trung thảo luận và đánh giá những kết quả đạt được và đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2024 -2029 với quyết tâm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam xã góp phần xây dựng xã Eakly phát triển bền vững. 

MT40

(Ông Trương Quang Lâm - Trưởng Ban CTMT thôn 6A báo cáo tham luận tại Đại Hội)

Nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Eakly tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức động viên Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban MTTQ các cấp đề ra; tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát phản biện xã hội; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân; nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội - Quốc phòng - An ninh địa phương.

MT30

 

MT33

(Đồng chí Nguyễn Bá Cẩn - Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện phát biểu và tặng cờ chúc mừng Đại Hội)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Bá Cẩn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ủy ban MTTQ xã Eakly đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị, nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQ xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm khơi dậy và phát huy tối đa nội lực các tầng lớp Nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; duy trì và phát huy quỹ “Vì người nghèo”; đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, hướng tới mục tiêu chung giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

MT34

(Đồng chí Nguyễn Văn Hà - Huyện Ủy viên - Bí Thư Đảng ủy xã - Phát biểu tại Đại Hội)

 

MT37

MT36

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển. Đại Hội đã hiệp thương cử 41 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ông Trần Quang Thắng được Đại hội tiếp tục tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, Bà Vũ Thị Vân được Đại hội tiếp tục tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã khoá VII, bà Nguyễn Thị Hòa - được cử làm Ủy viên Thường trực MTTQVN xã nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội đã hiệp thương cử 11 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội MTTQVN huyện lần thứ XII.

MT41

(Ủy viên UBMTTQVN xã khóa VII và đoàn đại biểu đi dự Đại Hội MTTQVN huyện lần thứ XII ra mắt Đại Hội)

MT44

(Đồng chí Nguyễn Văn Hà - Huyện Ủy viên - Bí Thư Đảng ủy xã  tặng quà chia tay

các vị thôi không tham gia Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã khóa VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029)

MT38

(Bà Lê Thị Hồng Oanh - Thay mặt đoàn thư ký thông qua Nghị quyết Đại Hội)

Đại Hội Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam xã Eakly lần thứ VII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng thời cũng là quá trình tổ chức thực hiện, đề ra các giải pháp thiết thực cũng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ và tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại Hội Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Tin&Ảnh: Đặng Thị Tuyết - Ban biên tập xã Eakly

 

In Gửi Email
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang