Thứ tư, ngày 24 tháng 07 năm 2024
Cập nhật lúc: 16/05/2023

Sáng ngày 15 tháng 5 năm 2023 Đảng ủy xã Eakly tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng ủy xã Eakly lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng ngày 15/5/2023 Đảng ủy xã Eakly tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng ủy xã Eakly lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn oánh - Huyện Ủy viên - Chánh Thanh tra huyện - Huyện ủy viên phụ trách tại địa bàn, đồng chí Nguyễn Văn Hà - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã. Về dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN, Trưởng phó các ban ngành, đoàn thể,  các đồng chí là Bí thư, phó Bí đại diện các chi bộ trực thuộc, trưởng 24 thôn, buôn và toàn thể các đồng chí cán bộ công chức xã. 

anh 8 GNK

(Đồng chí Nguyễn Văn Hà - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã Eakly khai mạc Hội nghị)

ANH 2 gnk

Hội Nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ nhằm rà soát, đánh giá thực tế tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu xã Eakly lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị Quyết. Đồng thời đề ra những phương hướng, giải pháp trọng tâm đến năm 2025, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng ủy xã Eakly lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

anh gnk 7

(Toàn cảnh Hội nghị)

Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy và nhân dân xã Eakly đã nỗ lực phấn đấu, tận dụng các thời cơ và điều kiện thuận lợi của địa phương, phát huy nội lực, bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả. Đã tập tập trung lãnh đạo đạo hoàn thành và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ các năm đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Tổ chức học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu xã lần thứ VI (Nhiệm kỳ 2020 - 2025), Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm. Quy định số 10-QĐ/TU và Quyết định số 534-QĐ/TU, ngày 12/4/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc đối với cán bộ, đảng viên, các kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết và các văn bản của cấp trên, chỉ đạo công tác bàu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp.

ANH 3 gnk

(Đồng chí Nguyễn Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND xã đại diện UBND xã báo cáo tham luận tại Hội Nghị)

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của xã của xã cơ bản ổn định và có bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực . Tổng giá trị sản xuất toàn ngành kinh tế trung bình hàng năm theo giá hiện hành là tỷ đồng 877 tỷ đồng  (NQ: 1.204 tỷ đồng) đạt 72,8%. Thu nhập bình quân đầu người hàng năm đạt 54 triệu đồng/người/ năm. Tổng sản lượng lượng lương thực bình quân đạt  32.950 tấn (NQ: 29.714 tấn), lương thực bình quân đầu người 1.860kg/người/năm (NQ: 1.300kg/người/ năm); 

Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng địa phương được tăng cường, cái cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo kịp thời theo quy định của pháp luật. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng đã được nâng lên rõ rệt, thể hiện được vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện trong từng lĩnh vực. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhận thức của cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao. Thường xuyên phát động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", công tác xây dựng đời sống văn hóa được triển khai tích cực, tỷ lệ đạt gia đình văn hóa đạt trên 85, tỷ lệ đạt thôn, buôn văn hóa 100%.

Ngoài những kết quả đạt được Hội nghị đã tập trung bàn bạc, thảo luận, phân tích những hạn chế, nguyên nhân, đóng góp những đề xuất, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng ủy xã Eakly lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong nữa nhiệm kỳ tiếp theo.

ANH 4 gnk

(Đồng chí Nguyễn Văn Oánh - Huyện ủy viên - Chánh Thanh tra  - Huyện ủy viên phụ trách tại địa bàn, phát biểu chỉ đạo tại Hộ nghị) 

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Ban chấp hành Đảng ủy, chính quyền, MTTQVN xã và các tổ chức chính trị - Xã hội cuả xã Eakly quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng ủy lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Trọng tâm là tiếp tục quán triệt triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cấp Ủy trong thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung Ương 4 (Khóa XII, XIII). Phấn đấu hàng năm không có chi bộ yếu kém, hạn chế đến mức thấp nhất đảng viên vi phạm tư cách. Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ và Đảng viên theo đúng Điều lệ Đảng quy định.

ANH 6 gnk

anh 5 gnk

(Đại diện Chi bộ thôn 7, Chi bộ trường mẫu giáo Tuổi Hồng báo cáo tham luận tại Hội Nghị)

Qua Hội nghị với tinh thần thẳng thắn, khách quan nhìn nhận rõ hạn chế, tồn tại và đề ra những giải pháp thiết thực trong trong nữa nhiệm kỳ tiếp theo. Chúng ta tin tưởng rằng Đảng ủy xã Eakly sẽ hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu đã đề ra./.

Tin & Ảnh: Đặng Thị Tuyết - Ban biên tập xã Eakly 

In Gửi Email
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang